OIL DEPOL SERVICE - FINANTARI - english

linie titlu pagina

>> 1. PROIECT: DECON Technologies for a Greener Environment <<

MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014
PROGRAM: INOVARE VERDE ÎN INDUSTRIA DIN ROMÂNIA
PROIECT: DECON Technologies for a Greener Environment
(Tehnologii de DECON(taminare) pentru un mediu mai verde)
Contract Nr. ANROG - 2013/108262/06.05.2014
BENEFICIAR: S.C. OIL DEPOL SERVICES S.R.L. Constanța, Romania

>> 2. PROIECT: Technology for Offshore Waste Management <<

MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014
PROGRAM: INOVARE VERDE ÎN INDUSTRIA DIN ROMÂNIA
PROIECT: Technology for Offshore Waste Management
(Tehnologie pentru managementul deșeurilor generate pe platformele marine)
Contract Nr. 2014/113325
BENEFICIAR: OIL DEPOL SERVICE S.R.L. Constanța, Romania